thimbles is love

thimbles is love

11 Aralık 2016 Pazar

İsa Peygamber ve Meryem Anaİspanya dan gelen bu yüksük de yılın tam bu zamanlarına göre.
Hz. İsa ve annesi Meryem.Meryem Ana Evi
 İzmir Selçuk'taki Bülbüldağı'nda İsa'nın annesi Meryem'in son yıllarını St. Jean ( ile birlikte geçirdiğine inanılan kilise. Hıristiyanlar için hac yeridir.

Meryem'in mezarının da Bülbüldağı'nda olduğu düşünülür.
Efes antik kentin üst kapısının yanından geçilerek çıkılan Meryem Ana ören yerinde, Küçük bir Bizans Kilisesi bulunmaktadır. Burada İsa Peygamber’in annesi Meryem’in yaşadığına ve öldüğüne inanılır.


Hristiyanlar yanında Müslümanlarca da kutsal sayılır ve ziyaret edilir, hastalara şifa aranır, adaklar adanır. Kilise’nin Meryem Ana adını alması 431 yılında Efes’te toplanan Ekümenik Meclisi’in Meryem’in İsa’yı Tanrı’nın oğlu olarak doğurduğuna karar vermesi ile de bağlı olabilir.


10 yorum:

Düşünceleriniz benim için önemlidir.